DZIENNICZEK SAMOKONTROLI CUKRZYCY PDF

Aplikacja dla użytkowników serwisu nowoczesnej samokontroli . Pozwala na prowadzenie dzienniczka choroby i korzystanie z kalkulatora. Aplikacja dla użytkowników serwisu nowoczesnej samokontroli Pozwala na prowadzenie dzienniczka choroby i korzystanie z kalkulatora. Porównanie form prowadzenia dzienniczka samokontroli cukrzycy w kontekście zarządzania wiedzą pacjentów i podnoszenia jakości samokontroli. Article.

Author: Faenris Nesida
Country: French Guiana
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 27 November 2015
Pages: 63
PDF File Size: 13.26 Mb
ePub File Size: 4.98 Mb
ISBN: 849-4-70770-285-3
Downloads: 57165
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gagar

.